| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Uitdaging 1

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 3 months ago

 

UITDAGING 1

 

  2 t/m 22 maart 2015

 

Op maandagochtend 2 maart staat de eerste uitdaging in de Wiki.

Iedere groep heeft 3 weken de tijd, tot en met zondag 22 maart (i.v.m. vakanties),

om de uitwerkingen te plaatsen op de eigen uitwerkpagina.

Probeer zo creatief mogelijk antwoord te geven met teksten, filmpjes, foto’s, tools of Social Media!

 

Alle pagina's zijn voor iedereen zichtbaar.

Neem eens een kijkje met je groep bij de pagina's van de anderen.

  

 

 

Het recht op gezond eten, schoon drinkwater en gezondheidszorg.

  

 

Inleiding

Waarom hebben sommige kinderen zo weinig te eten en anderen zo veel?

Als je zelf zin hebt in iets lekkers, loop je gewoon naar de koelkast....

Ieder kind heeft recht op gezonde voeding en op schoon drinkwater.

En ieder kind moet gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

Volwassenen moeten ervoor zorgen dat een kind geholpen wordt als het ziek is.

Voor sommigen lijkt dat zo normaal..

 

Maar dat is lang niet overal het geval; hoe komt het toch dat mensen dit niet beter regelen?

Er is meer dan genoeg voor iedereen; waarom kunnen we niet eerlijk delen?

 


 

  

Opdracht 1

 

Er is een spreekwoord dat luidt: "Een beeld zegt meer dan 1000 woorden". Soms zijn er schrijnende situaties in de wereld waarover je vele pagina's kunt schrijven.... de vraag is of die gelezen worden en je boodschap overkomt.

Vaak worden er in kranten en tijdschriften cartoons gebruikt om een misstand met een beeld duidelijk te maken.

In het VN verdrag voor de Kinderrechten is vastgelegd dat alle kinderen het recht hebben op te groeien met gezond voedsel, schoon drinkwater en een goede gezondheidszorg.

 

We vragen jullie een cartoon te maken die laat zien dat deze rechten niet altijd vanzelfsprekend zijn.

 

Op de website www.cartoonmovement.com kun je een eigen tekening/cartoon plaatsen. 
Cartoonisten over heel de wereld bekijken je tekening en kunnen er een eigen interpretatie van maken.

 

Hoe dat werkt, zie je op dit filmpje:

 

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=SMmTctrhYrQ

 

Stap 1: Maak een tekening die laat zien dat het 'recht op eten en drinken en een goede gezondheidszorg' niet altijd vanzelfsprekend is.

Ook in jouw eigen land leven sommige mensen in armoede. Ze zijn dan bijvoorbeeld afhankelijk van de voedselbank om aan eten te komen.

 

Stap 2: Kies met je groep één of twee tekeningen uit die op de website van Cartoonmovement geplaatst gaan worden.

Schrijf je in via join en upload jullie bijdrage.

 

Stap 3: Deel ook een aantal tekeningen op jullie uitwerkpagina in de wiki en vraag of de leerlingen van de andere scholen uit je Learning Circle er comments op geven. Zo maken we met elkaar onze eigen ‘newsroom’.

 

Ter inspiratie een paar voorbeelden uit een eerdere Learning Circle:

 

 

 

Opdracht 2

 

De leerlingen van de VSO school Het Prisma uit Arnhem maakten tijdens de Lot Pilot in 2013 een filmpje om te laten zien hoe makkelijk je in sommige landen doktershulp krijgt:

 

 

Bron: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eCzP23rXav4

 

Als je een arts nodig hebt of naar de tandarts moet, kost dat veel geld. In sommige landen is iedereen verplicht goed verzekerd met een basisverzekering. Maar niet in elk land ben je verplicht verzekerd. Zoek eens uit hoe het betalen van een arts of ziekenhuis in je eigen land is geregeld.

 

Hoe gaat dat in jouw land als iemand die ziek wordt niet verzekerd is? En wat zijn hiervan de gevolgen voor kinderen die dringend medische hulp nodig hebben?

 

Nadat je deze achtergrondinformatie hebt verzameld, ga je op pad in jullie woonplaats en neem je met je groep 5 interviews af met mensen die in de gezondheidszorg werken. Werken in deelgroepjes mag natuurlijk.

 

Interview:

 

Je mag het interview helemaal zelf vormgeven en presenteren: denk aan een tekst, foto's of een filmpje

Besteed in het interview tenminste aandacht aan de volgende onderwerpen

 • Zijn de voorzieningen voor gezondheidszorg goed geregeld?

 • Wat gebeurt er met onverzekerde mensen die ziek worden?

 • Welk deel van het inkomen wordt besteed aan medische kosten?

 • Wat zou er verbeterd kunnen worden?

 • Hoe zou die verandering in gang kunnen worden gezet?


Opdracht 3

 

'Bij ons komt ’t water uit de kraan 

Een ander moet naar een verre put toegaan

                            Voor de een is het maar een meter                              

                                                    De ander loopt hiervoor een kilometer                                                       

De een haalt uit elke tappunt in huis schoon water

De ander moet het doen met een cherrycan bevuild water

Mensen met heel veel keuzes, koud, warm en zuiver water

De ander blij met een druppel, besmet en bevuild water .

Water is nodig om te groeien voor mensen, planten, dieren,

Waarom kunnen we dit niet met iedereen vieren!!!!'

 

(Montessorischool Weert, Learning Circle 2014)

 

 

Schoon water: 'dat haal je toch gewoon uit de kraan?' 

 

 

Ga met je groep op ontdekkingsreis in je eigen omgeving, om antwoord te vinden op deze vragen:

 

 • Waar komt jouw drinkwater vandaan?
 • Hoe schoon is dit water? 
 • Hoe wordt het gezuiverd?

 

Presenteer je verslag en je antwoorden met een tekst, een filmpje, tekeningen, of op een andere creatieve manier.

 

 • Wat geeft een gemiddeld huishouden in jouw land per jaar uit aan schoon water?

 • Vergelijk dit bedrag met dat in andere landen en maak een grafiek, diagram of ander grafisch overzicht.   

 

 

Voor de leerkracht: informatie en bronnen

 


 

Klik op je button om naar jullie uitwerkpagina te gaan

       
                    
                    
                   
                    
  Het College Cranendonk
  
                 Het College Weert            CSG Het Noordik BK 11               CSG Het Noordik KB 21
       
                   
                    

                   

 

                    
             Werkenrode School
         Heliomare College VSO ZML                 Ashram College                  George Asin Mulo 
       
     
St. Ceciliaschool      

 

 


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.